Om impregnering

Syftet med tryckimpregnering är att, med bibehållna hållfasthetsegenskaper, skydda träprodukterna mot rötangrepp. Genom impregnering ökar man träets livslängd 4-6 gånger, jämfört med obehandlat trä med samma användningsområde.

De mest motståndskraftiga impregneringarna för mark- och vattenkontakt kan skydda träet i 30-50 år eller längre. Obehandlat trä, exempelvis: furu, gran och lärk i kontakt med mark eller vatten blir i regel svårt angripet av röta redan efter några få år.

De traditionella kemikalierna för tryckimpregnering är baserade antingen på koppar- eller på koppar och kromföreningar.

Wood Treatment använder i första hand ett kopparorganiskt medel för impregnering avsedd för trä i kontakt med mark- och vatten. Enligt det Nordiska Träskyddsrådets kontrollsystem betecknas detta som en NTR A och NTR AB standard.

För utomnordiska marknader utför vi impregneringar enligt diverse normer eller önskemål, t ex enligt den franska CTB normen, British Standard, etc.

Vi utför även sk Vacvac-impregnering med mikroemulsion för icke väderutsatta konstruktioner.

 

Processen

Wood Treatment utför impregnering enligt två olika förfaranden. Bägge sker i stora autoklaver, dvs i speciella stålcylindrar med 1,8 meter i diameter som tål både högt tryck och vakuum.

Vacvacmetoden liknar vakuumtryckmetoden med skillnaden att tryckmomentet saknas. Givetvis blir inträgningen av kemikalien begränsad, men med tanke på användningsområdet (ej väderutsatta konstruktioner) fullt tillräcklig

 

1

Vakuumtryckmetoden börjar med att utsätta virket för högt vakuum. Det skapar undertryck i träets ihåligheter. Sedan, med bibehållet vakuum, fyller man på med impregneringsvätska.

2

Därefter sätter man det hela under 12-14 bars tryck. Tryckfasen varar alltifrån några minuter upp till flera timmar, beroende på vilken kvalitet man vill uppnå.

3

Därefter släpper man trycket, pumpar ut vätskan och utsätter virket för vakuum igen. Därmed avlägsnar vi överflödig impregneringsvätska.

4

Avslutningsvis släpper man in luft och impregneringsprocessens tekniska del är klar. Vad som återstår är den kemiska fixeringen, en kemisk bindning av kemikalien vid träet. Det är en process i viloläge, vars längd beror dels på kemikaliens art, dels på den förhärskande temperaturen.