Miljö

Wood Treatment är ett modernt företag som tar ansvar för miljön. De kemikalier som används vid impregnering kan vara miljöfarliga vid utsläpp, och därför har vi höga krav på att hanteringen av dessa sker på ett korrekt sätt. Säkerhetsarbetet sker både internt och i samarbete med länsstyrelse, miljökontor och räddningsverk.

Vi kontrolleras årligen av miljökontoret och arbetsmiljöverket vad gäller kemikaliehanteringen och arbetsmiljön för våra impregneringsmästare. Vi kontrollerar också den interna säkerheten för vår personal.

Efter impregnering ställs allt virke på ett invallat område där allt regnvatten och avrinningsvatten återförs till en lagertank, för att sedan återanvändas vid blandning av ny impregneringslösning. Detta ger ett helt slutet system, med minimal risk för utsläpp till yttre miljö.

När impregneringsmedlet är fixerat i virket och varorna lämnar oss så sker endast en mycket liten urlakning av kemikalier. Dessa ämnen återfinns naturligt i omgivningen, och impregnerat virke har inte visat sig öka halterna signifikant.


Kvalitet

Det finns ett flertal standarder för tryckimpregnering. Standarderna är viktiga för att säkra en jämn kvalitet på det impregnerade virket. Wood Treatment är medlem i Nordiska träskyddsrådet (NTR) som fastställer de nordiska standarderna för impregnerat virke. Dessa standarder kontrolleras av Finotrol AB vid oanmälda besök två gånger om året.

Vi är också certifierade enligt CTB och SKH (Koono), som är den franska, respektive nederländska motsvarigheten till NTR. CTB och SKH kontrollerar oss med ett besök varje år, där dokumentationen och kvaliteten på det impregnerade virket granskas.

Genom att vi kontrolleras av Finotrol AB, CTB och SKH så säkerställs också att vi följer de europeiska standarderna, vilka NTR-standarderna är komna ur.

Vi har en mycket väl utvecklad kvalitetskontroll för våra impregneringar. Vid varje impregneringsprocess så dokumenteras koncentrationen på lösningen, samt mängden lösning som trycks in i virket. Vi tar regelbundet provbitar som Finotrol AB, franska CTB och nederländska SKH kontrollerar för att säkerställa att tillräcklig inträngning i splintveden har skett. Om vi inte uppfyller NTR:s, CTB:s eller SKH:s standarder så dras våra certifikat in.