Hyvling

I Solberga har vi en hyvellinje där vi kan hyvla allt från reglar till paneler. Vi har en av Sveriges största sorteringar av profiler. Här finns också en dubbel bandsåg.

I hyvellinjen har vi en exaktkap, med toleransnivå +/- 1 mm.

Torkning

Vi har två vacuumtorkar som rymmer ca 70 m3 virke vardera. Torkarna drivs med en fliseldad panna. Vi kan utföra torkning ner till 8-10% fuktkvot.

I samband med torkning kan vi erbjuda ströhantering, vilket innebär att kunden kan leverera klosslagda paket till oss och få en impregnerad och torkad vara i önskad paketstorlek, för vidare leverans till slutkunden.

Genom att torka virket efter impregnering så fixerar man snabbt kemikalierna i träet och man får en lägre fraktvikt, vilket ger en vinst vid längre transporter. Torkningen gör också att man kan måla virket direkt utan att riskera sprickor och utfällningar i färgen.

Brandskydd

I Hestra har vi flera års erfarenhet av att brandskyddsimpregnera trä. Vi är CE-certifierade och uppnår
brandklass B-s1,d0 för flera olika träslag.

Kontakta karl@woodtreatment.se för mer information.

 

Träskydd

Våra träslag får utstå de mest påfrestande av väder. Därför jobbar vi hårt med att hitta impregneringar som håller. På riktigt.

Vi utför impregneringar klassade enligt Nordiska Träskyddsrådets (NTR) standarder, europeisk CEN-standard, brittisk standard, nederländsk standard (KOMO) och fransk standard (CTB). Vi kan erbjuda impregnering med följande impregneringsmedel:

 
 

Celcure AC 800

AC 800 är ett träskydd för konstruktioner, både för mark, sötvatten och ovan mark. Europeisk standard klass 1-4, SKH KOMO-cert och CTB klass 1-4. Skyddsimpregnering gran/fur. Trä impregnerat med AC 800 säljs under varunamnet Naturewood.

Aktiva ämnen

Tetramminkoppar, N-alkylbensyldimetylammoniumklorid och
2-amino-etanol

Impregneringsklasser

NTR A, NTR AB, Europeisk standard klass 1-4, CTB klass 1-4, SKH KOMO-cert. Skyddsimpregnering enligt brittisk standard för gran/fur.